TWIN CITIES

Vítáme Vás na stránkách našeho projektu.
Opolská nadace mezinárodních iniciativ spolu se svým českým partnerem - EducationTalentCulture realizuje společně projekt "Nová dimenze lokální spolupráce na Česko - polském pohraničí", který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013.

Hlavním cílem projektu je posílit vazby institucí poskytujících veřejné služby na česko-polském pohraničí.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

1. Zpracování (společně s projektovým partnerem) 10 polsko-českých strategií rozvoje lokální spolupráce (zahrnující spolupráci síťovou) zohledňující mimo jiné čerpání vnějších prostředků. Při zpracování strategií budou uskutečněna setkání s osobami odpovědnými za realizaci veřejných politik v jednotkách územní samosprávy a státních institucí. Během zpracovávání strategií budou brány v úvahu doporučení nevládních neziskových organizací a občanů. Strategie se budou týkat takových oblastí, jako jsou: vzdělávání, kultura, doprava, ochrana životního prostředí, územní plánování, sociální podpora, informační společnost, turismus, trh práce a ochrana zdraví.

2. Vypracování doporučení změn v polských a českých vnitrostátních právních předpisech mající za cíl ulehčení spolupráce. Doporučení se budou týkat např. přeshraniční činnosti policie, městské policie, záchranné a lékařské služby, zjednodušení týkající se spolupráce institucí samosprávy, sociální podpory atd.

Zveme Vás ke spolupráci
Mateusz Huk - předseda OFIM
Petra Slováček Rypienová – výkonná ředitelka ETC
Veronika Křístková - manažer projektu za ETC