Partneři a podpora

Velmi si vážíme jakékoliv podpory, která pomůže realizovat aktivity a naplnit cíle sdružení. Ne vždy je tou nejdůležitější podpora finanční, ovšem bez potřebných prostředků bychom aktivity nemohli realizovat v tak dobré kvalitě a v takovém rozsahu.

Činnost sdružení je finančně podporována z prostředků státní správy a samosprávy (města, kraje, ministerstva), nadací a zahraničních zdrojů včetně Evropských fondů, v malé míře ze sponzorských či osobních darů.

 

Jsme členem Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

Asociace NNO